Planning

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

2018

Augustus – gehele looptijd project
Gesprekken met mensen uit de omgeving, belanghebbenden en belangstellenden
15 september 2018
Inloopmiddag voor omwonenden
Augustus/september
Vooroverleg met gemeente
Augustus/september
Locatiebepaling windturbines en zonnepark
September/november
Uitvoeren milieukundige en ruimtelijke onderzoeken
Excursie omwonenden en geïnteresseerden naar windturbine(s)


2019

Februari
Aanvraag omgevingsvergunning
Mei/juni
Ontwerpvergunning ter inzage (inspraak)
Juli
Definitieve omgevingsvergunning
Juli/Augustus
Beroepstermijn omgevingsvergunning (beroep)
Najaar
Aanvraag SDE-subsidie