Werkgelegenheid

Om straks drie windturbines op te bouwen en een zonnepark aan te leggen, moet een hoop werk worden verricht. Ook in de verdere toekomst blijft er werk te doen. Bijvoorbeeld aan beheer en onderhoud. Het werk zal zoveel mogelijk gedaan worden door lokale en regionale bedrijven. Met de bouw van deze drie windturbines en de aanleg van het zonnepark zijn straks heel wat mensen aan het werk.