Verlichting

Om te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine, zijn hoge turbines uitgerust met zogenoemde ‘obstructieverlichting’.

Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving daarvan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing van die verlichting. Die regels dienen twee doelen: vanaf de grond moet de verlichting minder opvallend zijn en vanuit de lucht moet de verlichting juist goed zichtbaar zijn. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd en wordt de hinder tot een minimum beperkt.