Veiligheid

Voor windturbines gelden strenge veiligheidseisen. Die zijn vastgelegd in internationale normen en nationale voorschriften. Er zijn eisen aan de constructie en veiligheidseisen ten aanzien van de omgeving (risicozonering). De plek in het landschap, de omringende bebouwing, de radar, laagvliegroutes etc. zijn ook bepalend voor de veiligheid.

Voor de vergunningsaanvraag worden alle veiligheidsaspecten onderzocht en voorgelegd aan de gemeente. Zie ook de procedure van energiepark Daarle.