Slagschaduw

Als de zon schijnt, veroorzaken windturbines slagschaduw. De draaiende rotorbladen zorgen voor een bewegende schaduw. Volgens de wet mag deze slagschaduw zo goed als geen hinder veroorzaken op woningen in de (directe) omgeving. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving op dit punt.

Meer informatie

Op de website van RVO staat meer informatie over slagschaduw van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing hieraan. In energiepark Daarle zullen de normen voor slagschaduw niet worden overschreden. Dat gebeurt met een automatische stilstandvoorziening die geactiveerd wordt door middel van een zonne-uren sensor. Als door de zon de slagschaduwnormen dreigen te worden overschreden, dan wordt de turbine automatisch afgeschakeld.