Procedure

Het huidige bestemmingsplan op het agrarisch plangebied in Daarle voorziet niet in de plaatsing van windturbines. Daarom vragen wij een zogenaamde Omgevingsvergunning in afwijking van het  bestemmingsplan aan.

De omgevingsvergunning valt grofweg in twee delen uiteen:

  • Er moet een omgevingsvergunning met milieutoets worden doorlopen, waarvoor een zogeheten vormvrije m.e.r.-beoordeling zal worden opgesteld.
  • We vragen een bouwvergunning aan. In die aanvraag is opgenomen een zogeheten ruimtelijke onderbouwing.

Kortgezegd wordt er in deze procedure gekeken of het windpark aan alle wettelijke normen voldoet op het gebied van milieu en veiligheid.

Wij verwachten dat er ook een zogenaamde Flora en faunawet ontheffing nodig zal zijn. Dat is gebruikelijk voor vrijwel elk windpark in Nederland.