Gemeente Hellendoorn

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft op 12 december 2017 de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn‘ vastgesteld.

In 2018 zal de visie vertaald worden naar uitvoeringsprogramma’s om nog actiever en gerichter te werk te kunnen gaan.

Lees hier alles over de duurzaamheidsambities van de gemeente Hellendoorn

In de Energievisie 2017 is zonne-energie en windenergie opgenomen. Bekijk de Energievisie 2017 HIER

De gemeente Hellendoorn wil op een gebiedsgerichte en zorgvuldige manier stimuleren dat een deel van de energievraag door zonnevelden en windturbines wordt opgewekt, zodat de doelen in de Energievisie kunnen worden behaald. Hiervoor zijn kaders gesteld op gebied van communicatie, participatie en compensatie voor de directe omgeving en hanteert deze kaders  om te beoordelen in hoeverre een initiatief kansrijk is. Bekijk hier de kaders van de gemeente hellendoorn voor zonne-energie en windenergie.

Jan Terlouw deelt duurzame boodschap

Op donderdag 8 februari 2018 had Scholengemeenschap Reggesteyn – in samenwerking met ReggeWind – Jan Terlouw te gast om zijn boodschap over een duurzame samenleving te delen. Zijn boodschap: overschakelen naar 100% duurzame energie is technisch mogelijk. Als we er maar in geloven en ons er voor inzetten:

“Mensen, zorg ervoor dat je kinderen en kleinkinderen op dezelfde manier van de planeet kunnen genieten als je dat zelf hebt kunnen doen”.

Gemeenten in de regio

Ook verschillende gemeenten komen in beweging. In Enschede is de campagne “Enschede wekt op” van start gegaan die als doelstelling heeft de burgers te stimuleren met ideeën te komen om het aandeel van duurzame energieopwekking te laten stijgen tot 12% in 2030. In Wierden is onlangs het eerste grote zonnepark in Twente geopend met 14.400 zonnepanelen op 4,5 hectare landbouwgrond in Weuste-Noord, voldoende voor 1.000 huishoudens.

14.400 zonnepanelen betekent ongeveer 2.000 ton minder CO2-uitstoot, ofwel 1,6% reductie voor de gemeente Wierden. Dat is nog maar een kleine stap. ReggeWind is van mening dat een combinatie van verschillende vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing nodig zal zijn om de doelstellingen van de overheid te kunnen halen, waarbij windenergie de belangrijkste is.