Geluid

Windturbines produceren geluid. Bij moderne windturbines komt het geluid met name van de bewegende rotorbladen. Hoe dat geluid wordt ervaren is afhankelijk van de windsnelheid, het type windturbine en het omgevingsgeluid dat er is (bijvoorbeeld de wind). De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, worden weergegeven in decibel, dB(A). De geluidsproductie door windturbines is aan strenge wet- en regelgeving gebonden.

Meer informatie

Op de website van RVO staat meer informatie over het geluid van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan. In energiepark Daarle zullen de normen voor geluid niet worden overschreden.