Energietransitie Nederland

Energiepark Daarle wordt een klein park met 3 turbines en 4 tot 8 hectare zonnepanelen. Dit is goed voor groene stroom voor minimaal 9.600 en maximaal 12.400 huishoudens. Met een vermogen van 16 tot 23 MW levert het windpark een bescheiden, maar noodzakelijke bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit in Nederland. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6.000 MW aan windenergie opwekken.

Voor meer informatie over het energieakkoord kunt u kijken op: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx