Omwonenden bezoeken vergelijkbaar windpark In Duitsland

Een groep van 60 omwonenden nam zaterdag een kijkje bij Windpark Bad Bentheim. De drie turbines van Bad Bentheim hebben ongeveer dezelfde hoogte als het initiatief in Daarle. Op deze manier konden de omwonenden met eigen ogen en oren ervaren hoe het voelt om bij een grote windturbine in de buurt te zijn.

De groep liet zich goed informeren door de eigenaren van het windpark in Duitsland. Ook konden ze een van de drie windturbines van binnen bekijken.

Na een broodje en een kop soep ging het gezelschap terug richting Daarle.

Wij hopen dat deze excursie de omwonenden een goed beeld heeft gegeven. Als er achteraf nog vragen zijn vernemen willen we deze vanzelfsprekend nog beantwoorden.

Heel Daarle kan meeprofiteren van de windmolens

Vorige week is Frans Brughuis geïnterviewd door RTV Oost. Zie hieronder het intervieuw op TV en op de Radio:

Reggewind: "Heel Daarle kan meeprofiteren van de windmolens"

‘Reggewind, dat drie grote windmolens in Daarle wil plaatsen, snapt de onrust bij omwonenden. Ondertussen kan de energietransitie niet zonder windenergie, zeggen zij. En heel Daarle kan mee profiteren.

Afgelopen zaterdag liet actiegroep Tegenwind Daarle nog een vliegtuigje overvliegen om te laten zien hoe hoog de windmolens worden in Daarle. Met een tiphoogte van 235 meter worden de molens hoger dan die langs de A1 bij Deventer.

“Alleen op die hoogte is er genoeg wind om een groot genoeg rendement te halen. Met de windmolens kunnen we gemiddeld 11.000 huishoudens van energie voorzien. Hiermee dragen de molens 80% bij aan de CO2 reductie die de gemeente Hellendoorn wil behalen”, zegt Frans Brughuis van Reggewind.’

Lees meer ….

Windmeetcampagne gestart

Vorig week is er een windmeetcampagne gestart voor energiepark Daarle.

Met een geavanceerde laser, Windcube genaamd, wordt er de komende 5 maanden de wind gemeten in op de aangewezen locaties van energiepark Daarle. De winddata wordt gebruikt om exact te berekenen hoeveel stroom er straks opgewekt gaat worden. Ook kan de laser zien op welke hoogte de windopbrengst het meest optimaal is.

Natuurlijk is het zo dat de windsnelheden al bekend zijn door de aangeleverde data van bijvoorbeeld de KNMI, maar om alles precies te meten is een windmeetcampagne noodzakelijk.

 

Informatiemiddag druk bezocht

Afgelopen zaterdag 15 september hielden we een inloopmiddag voor de omwonenden in het buurthuis ’n Kadiek om hen te informeren over onze plannen met Energiepark Daarle. Met ca. 100 bezoekers was de opkomst groot. De bezoekers werden geïnformeerd over de voorlopige locaties van de windturbines en het zonnepark. Op een tv scherm werd visualisaties getoond vanuit verschillende posities rondom het park. Daarnaast is het plan van aanpak met hen besproken; o.a. de onderzoeken wat betreft geluid en slagschaduw, de participatie-mogelijkheden en de compensatieregeling.

De reacties waren heel verschillend; naast positieve waren er ook negatieve geluiden. Met name werd er bezorgdheid geuit over uitzicht, geluid en slagschaduw van de draaiende wieken. Het is voor ons goed om te weten wat er leeft en hoe er tegenaan wordt gekeken, zodat we dit in onze plannen kunnen meenemen. We zijn nu nog in een vroeg stadium en moeten nog de plannen verder onderzoeken en vorm geven. Graag willen hierover in gesprek blijven met de omgeving. Hierover hebben we contact met het omwonenden-platform en de plaatselijke belangen van Daarle en Hoge Hexel.

Voor ons is het ook belangrijk om de omwonenden de gelegenheid te bieden om met eigen oren en ogen te ervaren wat het is om dichtbij een windpark met grote windturbines te zijn. Daarvoor organiseren we een excursie op 10 november a.s.. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven via www.energieparkdaarle.nl/excursie.

Informatiemiddag voor omwonenden

ReggeWind houdt op 15 september 2018 een informatiemiddag voor omwonenden. ReggeWind is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van windparken in de regio. In de gemeente Hellendoorn zijn een beperkt aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman zijn wij voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

We hebben inmiddels al met een aantal omwonenden gesproken, maar willen dit nu breder gaan trekken naar alle omwonenden. Op een later tijdstip zal er  een informatiemiddag worden georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn en Wierden. U zal de datum hiervoor vinden in de plaatselijk week- en dagbladen of geef u onderaan de website op middels u emailadres. U ontvangt dan alle informatie over het energiepark.

Drone brengt energiepark in beeld

Vorige maand heeft het droneteam het plangebied in Daarle in beeld gebracht door middel van bolfoto’s.

Fotovisualisaties

In deze bolfoto’s worden de turbines gemonteerd. De gehanteerde methodiek stelt ons in staat waarheidsgetrouwe visualisaties van hoge kwaliteit te vervaardigen. Het is ook mogelijk om windturbines met draaiende wieken weer te geven in een foto. Dergelijke visualisaties geeft de omwonenden een accuraat beeld van de toekomstige situatie

Interactieve website

De visualisaties worden online in een eigen websiteomgeving weergegeven. Hierbij kunnen de hoge resolutie panorama’s zo worden getoond dat de gebruiker als het ware rond kan kijken. Met behulp van duidelijke kaarten wordt zichtbaar gemaakt waar het project zich bevindt, wat de eigenschappen van het project zijn en van waaruit de foto is genomen. Bekijk hier de visualisatie van het energiepark.

 

 

Jan Terlouw deelt duurzame boodschap in gemeente Hellendoorn

Op donderdag 8 februari 2018 had Scholengemeenschap Reggesteyn – in samenwerking met ReggeWind – Jan Terlouw te gast om zijn boodschap over een duurzame samenleving te delen. Zijn boodschap: overschakelen naar 100% duurzame energie is technisch mogelijk. Als we er maar in geloven en ons er voor inzetten:

“Mensen, zorg ervoor dat je kinderen en kleinkinderen op dezelfde manier van de planeet kunnen genieten als je dat zelf hebt kunnen doen”.