Informatiemiddag druk bezocht

Afgelopen zaterdag 15 september hielden we een inloopmiddag voor de omwonenden in het buurthuis ’n Kadiek om hen te informeren over onze plannen met Energiepark Daarle. Met ca. 100 bezoekers was de opkomst groot. De bezoekers werden geïnformeerd over de voorlopige locaties van de windturbines en het zonnepark. Op een tv scherm werd visualisaties getoond vanuit verschillende posities rondom het park. Daarnaast is het plan van aanpak met hen besproken; o.a. de onderzoeken wat betreft geluid en slagschaduw, de participatie-mogelijkheden en de compensatieregeling.

De reacties waren heel verschillend; naast positieve waren er ook negatieve geluiden. Met name werd er bezorgdheid geuit over uitzicht, geluid en slagschaduw van de draaiende wieken. Het is voor ons goed om te weten wat er leeft en hoe er tegenaan wordt gekeken, zodat we dit in onze plannen kunnen meenemen. We zijn nu nog in een vroeg stadium en moeten nog de plannen verder onderzoeken en vorm geven. Graag willen hierover in gesprek blijven met de omgeving. Hierover hebben we contact met het omwonenden-platform en de plaatselijke belangen van Daarle en Hoge Hexel.

Voor ons is het ook belangrijk om de omwonenden de gelegenheid te bieden om met eigen oren en ogen te ervaren wat het is om dichtbij een windpark met grote windturbines te zijn. Daarvoor organiseren we een excursie op 10 november a.s.. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven via www.energieparkdaarle.nl/excursie.